Fotoalbum

Här lägger jag upp fotoalbum allt eftersom hästarna eller jag fotograferas.

Filmklipp

Här lägger jag upp de 5 senaste filmklippen, däefter sorteras de in under respektive häst!